Viziunea ca parte a vieții


Viziunea profeţilor cu privire la Societatea viziunea ca parte a vieții Alinare — credinţă, familie, alinare Julie B. Beck recent eliberată din chemarea de preşedintă generală a Societăţii de Alinare Credinţă, familie, alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică.

Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare – credinţă, familie, alinare

În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre Societatea de Alinare — scopurile şi responsabilităţile sale 1însemnătatea istoriei sale 2efortul depus alături de episcopi şi de cvorumurile Preoţiei lui Melhisedec şi parteneriatul cu aceştia 3.

Pare important ca acum să acordăm o oarecare atenţie asupra viziunii profeţilor viziunea ca parte a vieții privire la Societatea de Alinare 4. Aşa cum profeţii Domnului le-au predat mereu vârstnicilor şi înalţilor preoţi scopurile şi îndatoririle acestora, ei şi-au împărtăşit viziunea referitoare la surorile Societăţii de Alinare.

restabiliți vederea online displazie de țesut conjunctiv și miopie

Din sfaturile lor, este evident că scopurile Societăţii de Alinare sunt să ajute la creşterea credinţei şi îmbunătăţirea demnităţii personale a fiecărei surori, întărirea familiilor şi căminelor şi să-i caute şi să-i ajute pe cei aflaţi la nevoie. Credinţă, familie şi alinare — aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeţilor pentru surorile din Biserică. Ei şi-au împărtăşit viziunea despre femei puternice, credincioase, hotărâte care înţeleg valoarea şi scopul lor etern.

Mai târziu, preşedintele Joseph F. După aceea, oriunde ar locui şi orice chemare ar avea, o soră îşi păstrează calitatea de membră şi asocierea cu Societatea de Alinare Surorile botezate recent şi tinerele fete care devin membre ale Societăţii de Alinare învaţă cum să-şi îndeplinească responsabilitatea.

De ce este important să ai viziune

Datorită scopurilor importante ale Societăţii de Alinare, Prima Preşedinţie şi-a exprimat dorinţa ca fiecare tânără fată să-şi înceapă pregătirea de a deveni membră a Societăţii de Alinare cu mult înainte de a împlini 18 ani Societatea de Alinare nu este un program. Societatea de Alinare este un mod de viaţă pentru femeile sfinte din zilele din urmă, iar influenţa ei se extinde cu mult dincolo de orele de duminică sau de adunările de socializare.

 • Инопланетный птицечеловек кивнул.
 • Зачем оно в простой системе очистки воды.
 • Франц, ты ведь любишь .
 • Miopia se dezvoltă în
 • Большая часть Нью-Йорка исчезла, строения рушились, превращаясь в груды развалин, под натиском жуткой мощи огромных биотов.
 • Ну а ты как, Элли.

Aceasta urmează modelul femeilor ucenici care au slujit alături de Domnul Isus Hristos şi de apostolii Săi în Biserica Sa din vechime Prima preşedintă a Societăţii de Alinare a fost pusă deoparte pentru a explica scripturile, iar Societatea de Alinare are încă o responsabilitate importantă în ceea ce priveşte predarea în Biserica Domnului.

Salvarea sufletelor include împărtăşirea Evangheliei şi participarea la munca misionară.

viziune 1 5 la sută necesitatea acuității vizuale

Include implicarea în munca din templu şi cea de istorie a familiei. Include efortul fiecărei surori de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forţele proprii din punct de vedere temporal şi spiritual.

Vârstnicul John A. Ce responsabilitate minunată! Preşedintele Boyd K. Responsabilitatea de a proteja surorile şi familiile lor sporeşte însemnătatea caracterului protector şi de slujire al învăţătoarelor vizitatoare şi al altor tipuri de ajutor când demonstrăm dorinţa noastră de a ne aminti legămintele pe care le-am făcut cu Domnul.

Cine I-a Ajutat Pe Nazisti Sa Vina La Putere * Hitler A Fost Un Rotschild

Preşedintele Spencer W. Preşedintele Harold B. Lee a împărtăşit această viziune. Preşedintele Joseph F. Sfatul său pune accentul pe obligaţia de viziunea ca parte a vieții elimina orice tradiţii, subiecte, tendinţe, trenduri şi de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile Societăţii de Alinare.

 • Producția alimentară Viziunea asupra lumii este cel mai important lucru din viață.
 • Să-ţi creezi o viziune asupra vieţii, poate părea o pierdere de timp sau un lucru imposibil.
 • Eu de felul meu nu sunt pretențioasă, dar atunci când sunt încărcată cu tot felul de pachete și mai am și un copil în brațe — e categoric important să am un loc sigur în transport.
 • Poate exista hipermetropie și miopie
 • Вот, - потянувшись к кисету, Орел извлек оттуда пару специальных очков для Николь.
 • В конце его высились три огромных зеленых купола, определявших очертания города.

Ele trebuie să caute revelaţie şi să se asigure că fiecare întâlnire, lecţie, clasă, activitate şi efort al Societăţii de Alinare îndeplineşte scopurile pentru care a fost organizată. Socializarea, prietenia şi unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea Sa. Îndeplinirea viziunii profeţilorRecent preşedintele Thomas S.

În paginile acestei cărţi, putem descoperi modele şi exemple de surori şi fraţi care au lucrat în parteneriat, în familie şi în Biserică, şi putem învăţa principii despre cine suntem, ce credem şi ce trebuie să protejăm. Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile Societăţii de Alinare, viziunea profeţilor se va împlini.

miopia include exerciții fizice sprânceană care străpunge vederea

Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare. Eu, asemenea preşedintelui Gordon B. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare pe măsură ce ajutăm la creşterea credinţei, întărirea familiilor şi oferim ajutor.

scorurile tabelului de testare a vederii îmbunătățește vederea cu remedii populare pentru miopie

Despre această viziune depun şi eu mărturie, în numele lui Isus Hristos, amin. Note Vezi Julie B. Vezi Julie B. Acest mesaj nu este o recapitulare completă a tuturor declaraţiilor profetice cu privire la Societatea de Alinare.

Reprezintă doar o parte a viziunii şi îndrumărilor lor. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, rapoartele conferinţelor şi alte publicaţii ale Bisericii conţin mai multe învăţături despre Viziunea de 60% este un minus subiect.

Joseph Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Brigham Young, în Daughters in My Kingdom, p. Joseph F. Smith, în Daughters in My Kingdom, p. Boyd K. Packer, în Daughters in My Kingdom, p.

Vezi Boyd K. Vezi scrisorile din partea Primei Preşedinţii, 19 martie şi 23 februarie Vezi Daughters in My Kingdom, p. Joseph Smith, în History of the Church, John A. Widtsoe, în Daughters in My Kingdom, p.

regizor și viziune viziunea poate fi antrenată

Packer, Ensign, noiembriep. Spencer W. Kimball, în Daughters in My Kingdom, p.

cum se tratează vederea la 14 ani modul în care viziunea se deteriorează

Harold B. Prima Preşedinţie, în Daughters in My Kingdom, p. Gordon B. Lorenzo Snow, în Daughters in My Kingdom, p.