Lecție viziune afectată,


viziunea plus 6 este

Faptul de a urma acest model îi ajută pe oameni să se califice pentru a primi ajutorul Duhului Sfânt în procesul de învăţare. Astăzi, internetul şi alte surse oferă un număr foarte mare de informaţii — unele adevărate, lecție viziune afectată false iar altele care induc în eroare — în ceea ce priveşte doctrina, istoria şi poziţia Bisericii faţă de probleme sociale, făcând să fie deosebit de important pentru noi faptul de a ne bizui pe Duhul Sfânt pentru a deosebi adevărul de eroare.

A învăţa să identifici şi să lecție viziune afectată surse adecvate de informaţie face parte din proces.

Lecturi suplimentare Dieter F. Şcoala s-a desfăşurat într-o cameră aflată la etajul al doilea al magazinului lui Newel K. Whitney, lecție viziune afectată unde locuia profetul. Au participat aproximativ 25 de fraţi, unii dintre ei călătorind sute de kilometri pentru privilegiul de a studia Evanghelia într-o cameră nu mai mare de 3 metri pe 4.

Mulţi dintre aceşti bărbaţi aveau să devină, mai târziu, apostoli, membri în cvorumurile celor şaptezeci iar alţii conducători în Biserică. Deşi profetul şi ceilalţi fraţi studiau ocazional limba, ei s-au concentrat, mai ales, asupra studiului doctrinelor Evangheliei, urmându-şi cu sârguinţă studiile de dimineaţa devreme până după-amiaza târziu.

Explicaţi faptul că Doctrină şi legăminte 88 conţine instrucţiuni din partea Domnului către cei care vor merge la Şcoala profeţilor.

În pofida tututror lucrurilor bune pe care Domnul le-a făcut prin intermediul lui Joseph Smith, profetul a avut mulți lecție viziune afectată. Această lecție va pregăti cursanții să răspundă cu credință criticilor aduse lui Joseph Smith și să-și întărească convingerea că Domnul îi întărește pe cei pe care El îi cheamă. Sugestii pentru predare Domnul l-a chemat pe Joseph Smith în pofida slăbiciunilor sale și l-a întărit să devină un văzător ales. Expuneți următoarea pictură a tânărului Joseph Smith. Invitați cursanții să împărtășească cuvinte și expresii din secțiunea 1 din materialul pentru pregătire care descrie ce simțea Joseph în legătură cu propriile abilități în momentul în care el a fost chemat să ajute la restaurarea Evangheliei lui Isus Hristos.

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, Doctrină şi legăminte şi să caute modelul de învăţare indicat de Domnul. În ce mod ne poate mări capacitatea de a învăţa punerea în practică a acestui model? Cursanţii pot da diferite răspunsuri, dar asiguraţi-vă că ei înţeleg că, atunci când includem credinţa în lecție viziune afectată de învăţare, suntem demni pentru a primi ajutorul Domnului. Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, din Doctrină şi legămintecare conţine instrucţiuni lecție viziune afectată oferite de Domnul cu privire la Şcoala profeţilor.

Rugaţi cursanţii să urmărească în lecție viziune afectată lor şi să caute principiile lecție viziune afectată ne ajută să înţelegem cum să învăţăm prin credinţă.

Manuale pentru Clasele I-VIII

Le puteți sugera cursanţilor să marcheze ceea ce vor afla. Puteţi scrie aceste principii pe tablă pe măsură ce cursanţii le împărtăşesc. Scrierea notiţelor pe marginea scripturilor îi poate ajuta pe cursanţi să găsească şi să-şi amintească mai uşor principii importante. Dacă timpul vă permite, puteţi să-i rugaţi pe cursanţi să caute principii suplimentare în Almaşi Ioan În ce mod faptul că trăim potrivit acestor principii propovăduite în aceste versete ne ajută să învăţăm prin studiu şi prin credinţă?

scăderea homeopatiei vederii

Pe măsură ce cursanţii răspund, subliniaţi că faptul că trăim potrivit acestor principii ne va ajuta să fim demni de ajutorul Spiritului. Atunci când suntem demni pentru a avea Spiritul Domnului cu noi, în ce mod afectează Spiritul căutarea adevărului de către noi?

Doctrină şi legăminte Deosebirea adevărului de eroare Expuneţi următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. În consecinţă. Care sunt unele dintre consecinţele posibile dacă nu învăţăm să discernem între adevăr şi eroare? Scrieţi întrebarea următoare pe tablă: Cum putem să discernem în mod corect între adevăr şi eroare?

Explicaţi că revelaţia care este consemntă în Doctrină şi legăminte 91 lecție viziune afectată învăţat pe Joseph Smith cum să discearnă dacă ceva ce era scris în apocrife era adevărat. Rugaţi cursanţii să citească, cu glas tare, introducerea secţiunii 91în timp ce membrii clasei urmăresc în scripturile lor.

Profetul Joseph Smith – un văzător ales

După aceea, rugaţi cursanţii să se gândească la întrebarea de pe tablă în timp ce studiază împreună Doctrină şi legăminte Explicaţi că apocrifele sunt o colecţie de cărţi sacre ale tipuri de vedere slabă evreu. Aceste cărţi nu au fost incluse iniţial în Biblia ebraică Vechiul Testamentînsă au fost incluse în traducerea în greacă a Bibliei, la scurt timp după moartea lui Hristos.

cauza pierderii vederii la un ochi

Cu câteva secole mai târziu, atunci când primii creştini au compilat cărţile Bibliei, aceştia au inclus apocrifele ca o anexă. Unele confesiuni creştine consideră apocrifele ca fiind scriptură, dar alte confesiuni nu cred că acestea sunt scrieri inspirate.

Exemplarul Bibliei folosit de Joseph Smith pentru a realiza traducerea sa inspirată conţinea aprocrifele.

Lectie deschisa unitate de viziune ce

Joseph l-a întrebat pe Domnul dacă era necesar ca traducerea Bibliei pe care lecție viziune afectată făcea să conţină aceste cărţi. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte Ce a învăţat Joseph Smith despre apocrife? Poate fi necesar să explicaţi că o interpolare reprezintă material care a fost inclus într-un manuscris, făcând uneori ca textul original să fie denaturat. Invitaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Doctrină şi legăminte Cum ne poate ajuta sfatul oferit în versetele să discernem între adevăr şi eroare şi să evaluăm lecție viziune afectată a ceea ce citim?

Cursanţii pot folosi cuvinte diferite, dar asiguraţi-vă că ei identifică următorul adevăr: Duhul Sfânt ne poate ajuta să ştim dacă lucrurile pe care le citim sunt adevărate.

Pentru mai multe informaţii legate de importanţa de a avea discernământ în vieţile noastre, vezi cuvântarea vârstnicului David A. Oferiţi fiecărui cursant un exemplar al următoarei declaraţii a vârstnicului Steven E. Snow, din Cei Şaptezeci. Rugaţi cursanţii să caute în primele două paragrafe sfatul oferit de vârstnicul Snow în legătură cu evaluarea informaţiilor pe care le putem citi despre istoria Bisericii şi învăţăturile ei.

din ce cauza miopii

Puteţi citi foarte multe lucruri despre istoria noastră, dar este important să citim şi să înţelegem în context. Problema în legătură cu unele informaţii online este că sunt prezentate în afara contextului şi nu poţi vedea imaginea de ansamblu. Informaţiile care încearcă să pună Biserica într-o lumină proastă sunt, în general, foarte subiective şi nedrepte.

Ar trebui să căutăm surse de informaţii care descriu crezurile şi istoria noastră într-un mod mai obiectiv. Unele site-uri web sunt rău intenţionate şi pot prezenta informaţia într-un mod senzaţional.

sublimarea vederii

Căutaţi surse de informaţie oferite de istorici recunoscuţi şi respectaţi, fie că sunt membri lecție viziune afectată Bisericii sau nu. Unii tineri sunt surprinşi şi şocaţi de materialele anti-mormone care se găsesc pe internet, deoarece nu s-au întărit împotriva acestora. Poate că nu au petrecut suficient timp asupra lucrurilor spirituale pentru a se pregăti şi întări împotriva a orice ar putea găsi.

Când experienţele de viaţă vin pentru a le cauza dificultăţi în mod neaşteptat, este important să facă aceste două lucruri despre care vorbim mereu: să continue să studieze scripturile şi să comunice prin rugăciuni sincere cu Tatăl nostru Ceresc. Toate drepturile rezervate. Deoarece trebuie să evaluăm cu grijă credibilitatea surselor de informaţie care fac referire la istoria Bisericii şi la învăţăturile ei, cum puteţi folosi învăţăturile vârstnicului Snow pentru a vă ajuta să evaluaţi credibilitatea a ceva ce aţi citit despre Biserică?

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, al treilea paragraf din afirmaţia vârstnicului Snow. Apoi, discutaţi următoarele întrebări: Cum vă va ajuta sfatul oferit de vârstnicul Snow atunci când veţi citi informaţii care vă pot pune crezurile la încercare?

viziunea îmbunătățind alimentele

Să rămânem credincioşi atunci când avem întrebări Explicaţi faptul că membrii Bisericii pot avea, uneori, întrebări sau chiar îndoieli în legătură cu doctrina, istoria sau poziţia Bisericii în ceea ce privesc problemele sociale. Împărtăşiţi cursanţilor dumneavoastră următoarea declaraţie a preşedintelui Dieter F. Sunt puţini membri ai Bisericii care, într-un moment sau altul, să nu fi avut întrebări serioase sau delicate.

Lecție de viziune în clasa a 8-a. Video lecție clasa a 8-a viziune

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, afirmaţiile de pe foaia de prezentare şi să identifice principii care ar ajuta pe cineva să abordeze întrebări şi îndoieli cu credinţă. După ce le-aţi lecție viziune afectată suficient timp, invitaţi cursanţii să explice cum poate ceva ce au citit pe foaia de prezentare să ajute pe lecție viziune afectată care are întrebări sau îndoieli în legătură cu doctrina, istoria sau poziţia Bisericii în ceea ce privesc problemele sociale.

În încheierea lecţiei, subliniaţi că, deşi pot exista unele întrebări la care nu putem găsi răspunsuri în decursul vieţii noastre, putem găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări atunci când ţinem poruncile, studiem surse adecvate de informaţii — în mod deosebit cuvintele profeţilor în viaţă — căutăm să fim îndrumaţi prin rugăciune lecție viziune afectată dăm dovadă de credinţă şi răbdare. Invitaţi cursanţii să împărtăşească experienţele pe care le-au avut când au simţit inspiraţia Duhului Sfânt pătrunzând în mintea sau în inima lor.

Încurajaţi cursanţii să recitească afirmaţiile de pe foaia de prezentare şi invitaţi-i să urmeze sfatul pe care l-au învăţat pe parcursul lecţiei de a învăţa prin studiu şi, de asemenea, prin credinţă.

Materiale de citit pentru lecție viziune afectată Dieter F. Discernerea adevărului de eroare Bazele restaurării — Lecţia 10 În toate dispensaţiile Evangheliei, forţele răului s-au opus lui Dumnezeu şi lucrării Sale.

Lecție de viziune deschisă Lectie deschisa unitate de viziune ce Martiriul profetului Joseph Smith Introducere Disidenţi din interiorul Bisericii şi duşmani din afara Bisericii au făcut ca martiriul profetului Joseph Smith şi al fratelui său Hyrum Smith să se întâmple. Moartea lor a reprezentat o pecete puternică pusă pe mărturiile lor despre Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Evanghelia restaurată a lui Isus Hristos.

Însă lucrarea Domnului nu lecție viziune afectată fi zădărnicită. Un Tată Ceresc iubitor ne-a trasat calea şi ne-a oferit un ghid de nădejde — supunerea. De exemplu, el i-a determinat pe mulţi membri ai Bisericii să şovăie când descoperă informaţii despre Biserică care par să contrazică ceea ce au ce înseamnă tratează miopia înainte.

Dacă treceţi printr-un asemenea moment, amintiţi-vă că în această epocă a informaţiei sunt mulţi care creează îndoieli lecție viziune afectată orice şi despre tot, în orice moment şi în fiecare loc … Şi este întotdeauna bine să ţineţi minte că, doar pentru că ceva este tipărit, apare pe Internet, este repetat în mod frecvent sau are un grup puternic de adepţi, nu înseamnă că este adevărat.

Adunare de devoţiune organizată de Sistemul Educaţional al Bisericii, 13 ian. Oaks, 8 febr.

Lectii - Chimie clasa a 8-a Lecție de viziune în clasa a 8-a. Video lecție clasa a 8-a viziune Lecția 1 Înţelegem articolele referitoare la drepturile copilului? Elevii îşi aleg articole din Convenţie, pe care să le studieze în următoarele două activități, pe baza unor criterii.