Din 4 puncte de vedere


Modalitatea de calcul a tarifului aferent operatiunii de intabulare a dreptului de proprietate sau a dezmembramintelor acestuia — Adresa ANCPI din Radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art.

Radierea dreptului de proprietate al cumparatorului si reinscrierea vanzatorului in CF in caz de reziliere contract de vanzare cumparare — Adresa ANCPI nr.

din 4 puncte de vedere

Minuta sedinței de lucru din 4 puncte de vedere data de Inscrierea construcției in CF in baza certificatului de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire — Adresa ANCPI nr.

Practica unitară — emitere certificat art. Aplicarea prevederilor Legii nr.

Ioana Bogdan - judecător la Secția penală Pe rol se află soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie în dosarele nr. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. Ședința a fost prezidată de către președintele cu delegație al Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Mirela Sorina Popescu.

Precizari privind aplicarea prevederilor ODG nr. Punct de vedere din 4 puncte de vedere privire la intabularea in cartea funciara a ipotecii constituite asupra unui bun viitor — Adresa ANCPI nr.

Puncte de vedere

Punct de vedere referitor la aplicarea de catre expertii tehnici judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie a stampilei pe expertizele tehnice judiciare — Adresa ANCPI nr din Punct de vedere privind radierea din cartea funciara a masurii asiguratorii a sechestrului penal dispusa in conditiile art.

Înscrierea in cartea funciara a cesiunii dreptului de ipoteca si a cesiunii schimbarii rangului ipotecii — Adresa ANCPI nr.

din 4 puncte de vedere

Procedura de inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente tp emise ulterior inregistrarii sistematice — Adresa ANCPI nr. Posibilitatea de a renunta prin clauza contractuala la inscrierea ipotecii imobiliare legale in cartea funciara — Adresa ANCPI din Aplicarea prevederilor art.

Inscrierea posesiei in cartea funciară, in aplicarea prevederilor art. Clarificari cu privire la dispozitiile art.

Punct de vedere referitor la art. Punct de vedere cu privire la realizarea si receptia planurilor topografice necesare intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire si desfiintare — Adresa ANCPI nr.

din 4 puncte de vedere

Punct de vedere cu privire la receptia planului topographic necesar intocmirii documentatie de autorizare a lucrarilor de construire sau desfiintare, pentru imobilele care sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara — Adresa ANCPI nr.

Punct de vedere cu privire la tarifarea serviciului de schimbare a tipului imprejmuirii unui imobil — Adresa ANCPI nr. Punct de vedere cu privire la continutul certificatului de atestare fiscal pentru inscrierea in cartea funciara a constructiilor edificate inainte de Punct de vedere referitor la aplicarea Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si rte funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.

din 4 puncte de vedere

Modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.