Viziune structurală, PRYSMIAN GROUP HEADQUARTERS


  1. Proiectul, organizat de firma de arhitectură a lui Maurizio Varratta și de DEGW, a permis crearea unui loc unic de lucru, un spațiu transparent mare, luminos și deschis spre exterior; o intervenție respectă memoria industrială a complexului, dar orientată spre contemporaneitate grație conceptelor de durabilitate și lucru inteligent.

Share Comisia Europeană a prezentat miercuri, 30 iunieo viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UEidentificând dificultățile și preocupările cu care se confruntă acestea și evidențiind unele dintre cele mai promițătoare oportunități de care dispun aceste regiuni. Pe baza previziunilor și a consultărilor ample cu cetățenii și cu alți actori din zonele rurale, viziunea prezentată ieri propune un Pact rural și un Plan de acțiune rurală, care au scopul de a face zonele noastre rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere.

viziune structurală

Viziune structurală a răspunde cu succes megatendințelor și provocărilor generate de globalizare, urbanizare și îmbătrânire și pentru a profita de beneficiile tranziției verzi și digitale, sunt necesare politici și măsuri care să țină seama de condițiile locale, care să țină seama de diversitatea teritoriilor din UE, de nevoile lor specifice și de punctele forte relative ale acestora. Ce tratează un oftalmolog zonele rurale din întreaga UE media de vârstă este mai ridicată decât în zonele urbane și va începe să scadă încet viziune structurală următorul deceniu.

viziune structurală

Atunci când viziune structurală însoțite de o lipsă de conectivitate, de o infrastructură subdezvoltată și de lipsa unor oportunități diverse de ocupare a forței de muncă și de viziune structurală acces limitat la servicii, acest lucru viziune structurală ca zonele rurale să fie mai puțin atractive pentru a trăi și a munci. În același timp, zonele rurale sunt factori activi în tranziția verde și digitală a UE. Atingerea obiectivelor ambițiilor digitale ale UE pentru poate oferi mai multe oportunități pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale dincolo de agricultură și silvicultură, dezvoltând noi perspective pentru dezvoltarea sectorului de prelucrare și, în special, a serviciilor și contribuind la îmbunătățirea distribuției geografice viziune structurală serviciilor și a industriilor.

viziune structurală

Această viziune viziune structurală termen lung pentru zonele rurale ale UE urmărește să abordeze aceste dificultăți și preocupări prin: valorificarea oportunităților emergente ale tranziției verzi și digitale ale UE și a învățămintelor desprinse din pandemia de COVID; identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității vieții rurale; realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și stimularea creșterii economice.

Pactul rural Un nou Pact rural va implica actori de la nivelul UE, național, regional și local, pentru a sprijini obiectivele comune ale viziunii, pentru a promova coeziunea economică, socială și teritorială și pentru a răspunde aspirațiilor comune ale comunităților rurale. Comisia va facilita acest cadru prin intermediul rețelelor existente și va încuraja schimbul de idei și de bune practici la toate nivelurile.

Planul de acțiune rurală al UE Ieri, Comisia a prezentat, de asemenea, un Plan de acțiune pentru a stimula dezvoltarea rurală durabilă, coerentă și integrată.

Mai multe politici ale UE oferă sprijin zonelor rurale, contribuind la dezvoltarea echilibrată, echitabilă, viziune structurală și inovatoare a acestora. Printre acestea, politica agricolă comună PAC și politica de coeziune vor fi esențiale pentru sprijinirea și punerea în aplicare a acestui plan viziune structurală acțiune, fiind însoțite, viziune structurală același timp, de o serie de alte domenii de politică ale UE care, împreună, vor transforma această viziune în realitate.

viziune structurală

Viziunea și planul de acțiune identifică patru domenii de acțiune, sprijinite de inițiative emblematice, pentru a permite viziune structurală zonele rurale să fie: mai puternice: concentrarea pe capacitarea comunităților rurale, pe îmbunătățirea accesului la servicii și pe facilitarea inovării sociale; conectate: îmbunătățirea conectivității, atât în ceea ce privește transportul, cât și a accesului digital; reziliente: conservarea resurselor naturale și ecologizarea activităților agricole pentru a contracara schimbările climatice, asigurând, în același timp, reziliența socială prin oferirea accesului la cursuri de formare și la diverse oportunități de locuri de muncă de calitate; prospere: diversificarea activităților economice și îmbunătățirea valorii adăugate a activităților agricole și agroalimentare și a agroturismului.

Comisia va sprijini și va monitoriza punerea în aplicare a Planului de acțiune rurală al UE și îl va actualiza periodic, pentru a se asigura că viziune structurală rămâne relevant. De asemenea, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre și cu actorii din zonele rurale pentru a menține un dialog privind problemele din aceste zone.

viziune structurală

În plus, se va introduce o condiție de adaptabilitate la mediul rural, cu ajutorul căruia politicile UE vor revizuite dintr-o perspectivă rurală. Scopul este de a identifica mai bine și de a viziune structurală în considerare impactul și implicațiile potențiale ale unei inițiative politice a Comisiei privind locurile de muncă din mediul rural, creșterea economică și dezvoltarea durabilă. În cele din urmă, în cadrul Comisiei va fi înființat un observator rural pentru a îmbunătăți în continuare colectarea și analiza datelor privind zonele rurale.

Acesta va furniza probe pentru a contribui la elaborarea politicilor în ceea ce privește dezvoltarea rurală și pentru a sprijini punerea în aplicare a planului de acțiune rurală.

viziune structurală