Myopia astigmatism meaning


myopia astigmatism meaning

Apasă pentru a vedea definiția originală «astigmatic» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

myopia astigmatism meaning

Dacă se utilizează un sistem optic cu astigmatism pentru a forma o imagine a unei cruci, liniile verticale și orizontale vor fi focalizate în două direcții diferite. Termenul provine din limbajul grecesc myopia astigmatism meaning și "στίσμα", "o marcă, un punct, o puncție". An optical system with astigmatism is one where rays that propagate in two perpendicular planes have different foci. If an optical system with astigmatism is used to form an image of a cross, the vertical and horizontal lines will be in sharp focus at two different distances.

Explained: Astigmatism vs. Myopia

The term comes from the Greek α- meaning "without" and στίγμα, myopia astigmatism meaning mark, spot, puncture". Citește mai multe Definiția astigmatic în dicționarul Engleză Definiția astigmaticului din dicționar se referă sau este afectată de astigmatism.

Tipurile comune de astigmatism nu pot fi prevenite. The common types of astigmatism cannot be prevented. Pacienţii cu astigmatism au la dispoziţie mai multe opţiuni pentru a avea o vedere bună.

O altă definiție a astigmaticului este o persoană care are astigmatism. The definition of astigmatic in the dictionary is relating to or affected with astigmatism. Other definition of astigmatic is a person who has astigmatism.

myopia astigmatism meaning